TechNet Europe 2015 - Berlin, Germany

 

От 19 до 23 октомври в Берлин се проведе редовната годишна конференция на АФСЕА TechNet Europe 2015 на тема "Urbanization, Migration Disaster Relief: Key Challenges of the Future".

Събитието беше организирано съвместно с Геоинформационната служба на Бундесвера и беше съпроводено с изложба на водещи световни лидери в географските и геореферирани системи. Изнесените доклади обхванаха както технически проблеми и достижения, така и технологичните възможности за решаване или подпомагане на вземането на решения по актуалните за Европа проблеми с миграцията, градската среда и природни и причинени от човека бедствия.

Паралелно на основната конференция се проведе и първата Студентска конференция и среща на Младите АФСЕА-нци. В тях участваха и представители на новоучредения Студентски клуб във ВА Г.С.Раковски - София, водени от доц. Веселина Александрова.

На 19 и 20 октомври се проведе и годишната среща на ръководството на АФСЕА Интернейшънъл, под ръководктвото на Президента ген.лейт. Боб Шей, на която се разгледаха състоянието на секциите и регионите в Европа и перспективите за развитие. Отчетено беше положителното развитие и качеството на мероприятията, провеждани пред годината от АФСЕА Секция "София" и приносът им за привличане на нови членове. Президентът на Секцията Константин Зографов представи подготовката за най-голямото събитие на АФСЕА Интернейшънъл за Европа "AFCEA International Cyber Symposium 2015: Cyber Resillience - Global Cooperative Opportunities" пред ръководството и пред конференцията в нейната заключителна сесия.