AFCEA International events

AFCEA TechNET Europe 2022 Prague

Европейският генерален мениджър на АФСЕА Интернешънъл ген. м-р Ерих Щаудахер откри ТехНет Европа 2022 в Прага. Събитието събра над 150 експерти, правителствени и военни ръководители и представители на ЕС и НАТО, както и представители на индустрията, които в продължение на два дни ще обсъждат въпросите за изкуствения интелект и значението му за сигурността и отбраната. Както винаги АФСЕА избира най-актуалните и ориентирани към бъдещето проблеми. Оценката, че който постигне пробив и презъзходство в областта на изкуствения интелект ще си осигури превъзходство в кибер домейна. Това с още по голяма сила се отнася и за сектора отбрана и сигурност.

Ролята на АФСЕА Интернешънъл в промотиране на най-новите постижения и технологии и осигуряване на мост между правителствата, индустрията и науката беше подчертана в приветствието на Изпълнителния вицепрезидент на Асоциацията бриг. ген. Пол Фреденбург.

 

 

 

Slide 1

AFCEA Homeland Security Conference

           

На 21 и 22 юни в Конгресния център "Роналд Рейгън" във Вашингтон се проведе конференция на АФСЕА Интернейшънъл, посветена на вътрешната сигурност. Това е едно от основните мероприятия на Източния бряг на САЩ. В него участват ръководни кадри от ведомствата, отговарящи за различни аспекти на националната сигурност и стотици фирми от ИТ сектора.

Форумът на АФСЕА Интернейшънъл, посветен на вътрешната сигурност (Homeland Security) се провежда от 15 години и е най-големият до сега с над 700 участници и над 100 водещи фирми изложителки.  В работата на конференцията взе участие почти цялото ръководства на Департамента за вътрешна сигурност  (Department of Homeland Security). Акцентът беше върху оптимизирането и повишаване на ефективността на инвестициите в националната сигурност и дейността на огромната структура на мега министерството с персонал от над 250 000 души. Особен интерес за бизнеса представляваха подобрените и ускорени процедури за избор и възлагане на поръчки, включване на малкия и среден бизнес и иновативните компании. Като успех на преструктурирането и новите методи на работа беше отбелязано въвеждането на програмно целеви подход при бюджетирането и разходването на финансовите средства.

От техническа гледна точка като най-важни бяха посочени синхронизирането на системите на многобройните и разнородни ведомства в структурата на министерството, оптимизирането на процесите, въвеждането на иновативни решения с изпреварващ ефект, анализът на огромните масиви информация пред нейното натрупване, ролята на човешкия капитал. Впечатляващи и много значими са само два факта сред многото изнесена информация – реорганизацията на финансовата система и замяната на структурния с целеви подход е намалила първостепенните разпоредители от над 70 на 4, а новите процедури за договаряне и ускорено прототипиране са дали възможност изборът на решение и изпълнител на проект за милиони долари да бъде осъществен само за 89 дни, което преди е отнемало години и е водело до остаряване на решенията още преди възлагането им. Това са факти, върху които трябва сериозно да се замисли нашата администрация и опит от който да се поучи. Голяма тежест беше отдадена и на подбора, развитието и кариерното израстване на кадрите и програмите за приемственост.

По време на конференцията АФСЕА и ръководството на Министерството връчиха специалните награди на Асоциацията за постижения в областта на информационните технологии и иновациите.

Големият брой участници в изложението и форматът на провеждането му стимулираха преките срещи на експерти и обсъждането на конкретни проблеми и технологични решения. Предимство и възможност за представяне беше дадено на малки и динамични компании , за които имаше организиран и самостоятелен панел.