Ръководство

Ръководство на АФСЕА Секия "София"

 

Президент - Константин Кузмов Зографов

 

Константин Зографов е завършил ВНВУ „Васил Левски“, Велико Търново през 1979 г. Военното си образование е продължил във ВА „Г.С.Раковски“ и Strategic course  на Geneva Centre for Security Policy, Switzerland.

Кариерата му на офицер преминава в поделения от Българската армия,  Научноизследователския институт на ГЩ и Генералния щаб. Последно служи до 1999 г. в Управление „Контрол на въоръженията“ – ГЩ.

Притежава богат опит в международните преговори и прилагането на Договорите и споразуменията в областта на укрепване на доверието и сигурността. Бил е член на Борда за управление на конфигурациите на ОССЕ, Национален координатор на Системата VERITY на НАТО за контрол на въоръженията.

От 1999 г. до момента работи в сферата на българската тежка индустрия в Надзорния съвет на Индустриален холдинг България и морската сигурност в Българския корабен регистър. През периода 2006-2011 г. е член на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Член на АФСЕА Секция „София“ е от 1993 г. и на Управителния й съвет от 2002 до 2014 г.

През 2003 г. е избран за Регионален вицепрезидент на АФСЕА Интернешънал за Средиземноморско-Черноморския регион и отговаря за България, Гърция, Италия, Румъния и Турция. При преструктурирането на Асоциацията поема ръководството на Югоизточно Европейския регион на АФСЕА, в състав Албания, Босна и Херцоговина, България, Гърция, Македония, Сърбия и Турция.

От 2012 г. е член на AFCEA International Governing and Executive Committee.

Говори английски, руски, турски и немски езици.

Женен, с две деца.

Вицепрезидент за връзки с академичните среди - подп. доц. д-р Николай Стоянов

Вицепрезидент за връзки с ведомствата за сигурност - подп. Валентин Вълков

Вицепрезидент за "Младите АФСЕА-нци" - Ангел Нейчев

 

Основател и президент на секцията от 1993 до 2014 г. е д-р инж. Симеон Атанасов Краликов, ст.н.с. 2-ра степен, полковник от запаса. От 2014 г. е удостоен със званието "Почетен президент" и "Почтен пожизнен член" на АФСЕА Интрнейшънъл при посещенето на Президента на Асоциацията Кент Шнайдер. Това е четвъртото такова отличие в историята на АФСЕА.

Контакти: Мобелен телефон: 0889 26 09 42; е- мейл: kralikov@afcea-bg.org