TechNet Europe 2015 - Berlin, Germany

От 19 до 23 октомври 2015 г. в Берлин се проведе редовната есенна конференция на АФСЕА Европа TechNet 2014 на тема "Ürbanisation, Migration Disaster Relief: Key Challenges of the Future".Съорганизатор на събитието беше Геоинформационната служба на Бундесвера. Конференцията беше съпроводена и от изложба на решения и системи, базирани на географски информационни системи и сателитни изображения.За първи път в организираната Студентска конференция участваха и представители на новоучредения Студентски клуб към ВА Г.С.Раковски, водени от доц. Веселина Александрова.В раздела за бъдещи събития на АФСЕА, президентът на АФСЕА секция "София" представи предстоящия AFCEA International Cyber Symposium Sofia 2015 от 8 до 10 декември в София.