Президентът на AFCEA INTERNAТIONAL К. Шнайдер и директорът на европейския офис генерал майор Петер Трехе за трети път в България

На 28 и 29 март т.г. Президентът на  AFCEA INTERNAТIONAL К. Шнайдер и директорът на европейския офис генерал майор Петер Трехе посетиха България. Проведоха се изключително плодотворни срещи в МТИТС, МВР и МО. Договорено бе развитието на бъдещото сътрудничество.

На снимките

Кент Шнайдер в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията награждава доктор Симеон Краликов.

 

Ръководството на МТИТС и на АФСЕА.