Конференция Cyber Defence Situational Awareness (IST-108)

 

На 1 и 2 юни в Централния военен клуб в София, в рамките на работната група на НАТО Cyber Defence Situational Awareness  (IST-108) се проведе съвместна конференция на АФСЕА Секция "София", Института по отбрана и NATO Science and Technology Organization.

Заседанията се ръководеха от полк. доц. д-р Николай Стоянов от Института по отбрана и Константин Зографов, Президент на АФСЕА Секция София и Регионален вицепрезидент за Югоизточна Европа. Участие взеха представители от България, САЩ, Канада, Германия, Литва, Турция, Полша. Доклади за вежданията на институциите по темата изнесоха МО, МВР, ДАНС, МТИТС. Опита си във внедряване на решения в областта на кибер сигурността споделиха корпоративните членове на секцията ОМНИТЕЛ, ЛИРЕКС и СТЕМО.

Конференцията е първата от серията конференции, симпозиум и изложба.

Следващата конференция ще бъде на 28-29 септември в София, съвместно с Института за пертпективни изследвания в отбраната и NATO Science and Technology Organization на тема "Human System Integration Approach to the Cyber Security".

Финал на целогодишните усилия ще бъда AFCEA International Cyber Symposium, Sofia 2015, на тема "Cyber Resilience - Cooperative opportunities" от 8 до 10 декември в хотел "Маринела" (Кемпински), съпроводен с изложба на водещи световни фирми.