Human System Integration Approach to Cyber Security

                           28-29 септември 2015 г. , Централен военен клуб, София - Снимки от събитието

Ген.м-р Дочев, Началник на ВА Г.С.Раковски открива конференцията.

В президиума г-н Алън Шефър Директор на NATO Science and Technology Organisation, зам.-министър на отбраната г-н Димитър Кюмюрджиев, постоянен секретар по отбраната г-н Добромир Тотев, зам.-директор на NATO C3Staff  Marc Scheir и г-н Зографов, президент на АФСЕА Секция "София"