AFCEA ICS Sofia 2015

От  8 до 10 декември в София се проведе първият Кибер симпозиум на AFCEA International в Европа на тема "Cyber Resilience-
Global Cooperative opportunities. Събитието протече под патронажа на Президента и с участието на над 250 делегати и изложители в обновения хотел Маринела (бивш Кемпински) от Министерствата на Отбраната, Вътрешните работи, Икономиката, Енергетиката, Външните работи, ДАНС, ДАТО, ДКСИ, ДКЗЛД, държавни и изпълнителни агенции, работещи в областта на информационните технологии, комуникациите и сигурността. Във форума представители на НАТО, ЕС, САЩ, Германия, Холандия и др. изложиха своите виждания за кибер устойчивостта и ролята на международното сътрудничество.

Водещи фирми в тази област паказаха свои решения и технологии и се срещнаха с представители на българските институции и индустрия.

Първият за Европа AFCEA International Cyber Symposium на тема Cyber Resilience – Global Cooperative Opportunities се проведе в София, България от 8 до 10 декември 2015 г. Той беше , организиран от централата на Асоциацията в САЩ, като домакин на събитието беше АФСЕА Секция „София“.

Това се случи след  оспорвана надпревара на осем европейски града, като пилотен проект както за щаба на АФСЕА Интернейшънъл, така и за АФСЕА Европа и АФСЕА Секция „София“ за да се засили международното сътрудничество.  

                При подготовката беше отчетено предстоящото приемане на национална българска стратегия за кибер сигурност като адекватен отговор на съвременните заплахи и предизвикателства. В рамките на събитието Президентът на AFCEA International  ген. л-т Боб Шей, Вицепрезидента по отбраната Майк Уорлик и Европейския Генерален мениджър ген. м-р Петер Трехе проведоха срещи в Президентството, Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Българска академия на науките и Военна академия.

                В международен план централното и европейско ръководство на АФСЕА осигуриха подкрепата и участието на експерти от НАТО, Европейския съюз, САЩ, държавите от региона с изнасяне на основни доклади по темите на различните пленарни сесии и семинари, включени в програмата. Със съдействието на на Посолството и Търговската служба на САЩ в София през октомври, се проведе подготвителна среща със Зам.-министъра на търговията на САЩ г-н Хайат, представители на водещи ИТ компании и на български ведомства, имащи отношение към кибер сигурността.

              На национално ниво АФСЕА Секция „София“ координира и организира сътрудничеството с всички институции. 

Работата на симпозиума беше разделена на пет пленарни сесии и семинари по четири направления:

  • Държавна администрация;
  • Кибер отбрана;
  • Кибер престъпления;
  • Критична инфраструктура;

Фокусът на пленарните заседания в трите дни на симпозиума беше върху три основни направления:

  • Национални перспективи;
  • Международни организационни перспективи и
  • Решения и възможности.

Паралелно се проведе Изложба на оборудване и технологични решения. Представени бяха продуктите на BROCADE, PALO ALTO, IBM, SECUNET, ROHDE&SCHWARZ, MICROSOFT, CYBERGYM, TELELINK, LIREX, ATLANTIC TECHNOLOGY

В работата на симпозиума през трите дни участваха над 300 души, които се включиха в пленарните обсъждания, специализираните семинари и срещи и разговори с изложителите от индустрията.

Сред официалните лица бяха Заместник-министър председателят Ивайло Калфин, Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Гунев, Зам.- министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев, Началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов, Зам.-началникът на отбраната ген. л-т Константин Попов, Секретарят на консултативния съвет по национална сигурност при Президента ген. л-т Атанас Самандов, съветниците на Министър-председателя по сигурност и отбрана Георги Кръстев и Аню Ангелов, Началникът на ВА Г.С. Раковски, ген. м-р Тодор Дочев, Председатели и членове на Държавни комисии и агенции, генерали и офицери, Ректори на ВУЗ, Посланици и военни аташета.

От висшето ръководство на АФСЕА участваха   Президента на AFCEA International  ген. л-т Боб Шей, Изпълнителният вицепрезидент ген. л-т Боб Ууд, Вицепрезидентъ по отбраната Майк Уорлик и Европейския Генерален мениджър ген. м-р Петер Трехе.

От страна на международните институции имаше представители на НАТО, Директорът на Агенцията NCI Куун, Директорът на С3 щаба на НАТО ген. м-р Людвиг Лейнос, от военните командвания на съюза и САЩ, както и представители на институциите на Европейския съюз. Министерството на отбраната на САЩ беше представено от Тери Халворсен, DoD Chief Information Officer, а Румъния от Изпълнителния директор на Romanian National Computer Security Incident Response Team Августин Жияну.

От българска страна участваха също редица специалисти от всички български държавни и академични институции, както и имаше представители на индустрията и членове на новоучредения през м. септември Студентски клуб на АФСЕА Секция София.

Постигната основна цел на форума беше осветляване обхвата и  съдържанието на новото понятие  CYBER RESILIENCE (Кибер устойчивост) през призмата на националната стратегия и опита и регламентиращите документи на международните организации, в които България членува.

На второ място се очертаха възможностите и формите на международно сътрудничество, като единствена възможност за постигане на кибер устойчивост в съвременния глобализиран свят.

Приветствие от името на Президента на Република България Росен Плевнелиев произнесе ген. л-т Атанас Самандов.

Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Гунев очерта приоритетите и политическите ангажименти на кабинета в тази отговорна област. Националният координатор по въпросите на киберсигурността Георги Шарков докладва за напредъка на работната група по разработване на Стратегията и описа основните и параметри.

Огромен интерес и много въпроси предизвика презентацията на Тери Халворсен, който е поел поста Chief Information Officer of the U.S. DoD през м. март тази година и сподели както своя дългогодишен опит, така и необходимостта от глобален и кооперативен подход при изграждането на кибер устойчивост.

В първия ден паралелно започнаха работа два семинара – по кибер отбрана и критична инфраструктура, ръководени съответно от Боб Чайлдс и ген. м-р Дочев и от проф. Стефан Хаджитодоров. 

Следобедната сесия се ръководеше от ген. л-н Аню Ангелов и беше посветена на предизвикателствата и рисковете.

Вторият ден беше посветен на международната перспектива към кибер устойчивостта. Той започна със задълбочения и конкретен анализ на Вицепремиера Ивайло Калфин на глобалните аспекти на кибер устойчивостта и стъпките, предприети от международните институции за засилване и координиране на сътрудничеството между тях и на национално равнище.

Концептуалната позицията на НАТО беше изложена от Томас Стрикланд, Заместник-началник на Cyber Defence in the Emerging Security Challenges Division at NATO. Беше поставен акцент върху нуждата от активна позиция и инициативност на страните-членки.

Оперативните аспекти на дейността на НАТО сподели ген. м-р Людвиг Лейнос, Директор на   NATO Headquarters C3 Staff  в своята презентация на тема „Cooperative Cyber Defense in a Federated Environment“, които бяха изключително полезни за участниците в многонационални операции на съюза.

Заключителният акорд в сутрешната сесия даде изказването на ген. м-р  Koen Gijsbers Директор на  NATO Communications and Information Agency (NCI).

Следобедната сесия разгледа проблемите на Кибер престъпленията и управлението на кризисни ситуации.

Акцентът на презентацията на ДАНС, изнесена от Виолета Дочева, беше поставен върху кибер престъпленията като престъпления към държавата и националната сигурност.

Международният поглед върху проблема беше даден от Йова Карелс от Националния център за кибер сигурност на Холандия.  Тя се спря и на въпросите за публично-частното партньорство и на изграждането на сигурно, отворено и стабилно информационно общество.

Трудната задача за обобщаване на предварителните резултати от семинара беше решена от  Пол Нилсен, Директор на Software Engineering Center  на университета Carnegie Mellon,  основен академичен партньор на АФСЕА Интернейшънъл. Той умело съчета академичния поглед с военния си опит на генерал-майор от ВВС на САЩ. В панела участваха и Красимир Симонски, Изпълнителен директор на ИА ЕСМИС, който засегна комплексността на проблемите и координацията на национално ниво, д-р Едуардс  от Агенцията NCI НАТО, Ник Мултари от Националната лаборатория на Министерството на Енергетиката на САЩ.

Президентът на АФСЕА Интернейшънъл ген. л-т Боб Шей оцени високо работата на симпозиума и панелите към него и благодари на всички участници и организаторите.

Симпозиумът беше закрит от Изпълнителния вицепрезидент ген. л-т Боб Ууд и Регионалния вицепрезидент на АФСЕА Интернейшънъл за Югоизточна Европа  и Президент на АФСЕА Секция“София“ Константин Зографов.

Website