ЕU Security and Defense 2017

АФСЕА Секция „София“ посвещава поредната си конференция на задачите и отговорностите, които стоят пред България, въоръжените й сили и силите за сигурност за осигуряване на сигурността и отбраната на Европейския съюз. Конференцията е под патронажа на г-н Красимир Каракачанов, Заместник-министър председател и Министър на отбраната и се проведе на 27 юни 2017 г. в Централния военен клуб.

Откриване на конференцията от Константин Зографов, Регионален вицепрезидент на АФСЕА Интернейшънъл за Югоизточна Европа.

В президиума ген. м-р Ерик Щаудахер, Генералене мениджър на АФСЕА Европа, ген. л-т Атанас Запрянов, зам.-министър на отбраната, бриг. ген. Иван Ортоманов от Щаба на отбраната и полк. (о.р.) д-р Симеон Краликов, почетен президенто на АФСЕА Секция София.

 

По време на конференцията Генералният мениджър на AFCEA International ген. м-р Ерик Щаудахер връчи наградата "Моделна секция на годината" 2016 на АФСЕА Секция "София".

След приветствието от Заместник- министър председателя и Министър на отбраната от Заместник-министъра на отбраната ген.л-т Атанас Запрянов (о.р.) представи вижданията на Министерството на отбраната за развитието на въоръжените сили с оглед на Европейската сигурност.

Доклади изнесоха бригаден генерал Иван Ортоманов от Щаба на отбраната и полк. Емил Стоянов от Командването на Сухопътните войски за използването на БА за охрана на Европейските граници.

Старши комисар Бисер Костадинов, зам.-директор на ГД "Гранична полиция" запозна участниците с организацията на охраната на българските и европейски граници и междуинституционалното взаимодействие, като представи интегрираната система на страната.

Технологични решения представиха водещи фирми от отбранителната и ИТ индустрии:

ТЕЛЕЛИНК

TBS Ltd.

Rheinmetall Electronics

TEXTRON

Nearsoft Ltd.

EXCom Bulgaria

Със свои делегати участват фирмите:

СТЕМО, Акт София, Омнител, Самел 90, Електрон прогрес, Милтех, Сдружение на Българската отбранителна индустрия, Българската авиационна асоциация и др.