25 години АФСЕА Секция "София"

 

АФСЕА Секция "София" навърши 25 години! Честито на нейните основатели, членове и приятели! Благодарение на всички Вас секцията вече четвърт век работи в интерес на националната сигурност и формира етична и безпристрастна среда за обмен на идеи в областта на отбраната, сигурността, информационните технологии и комуникации. Годишнината ще отбележим с Юбилейната си конференция AFCEA TechNet Sofia 2018 през декември.

За изминалите 25 години секцията се утвърди като авторитетен партньор на държантите институции, индустрията и академичните среди в областта на техническите и технологични аспекти на сигурността. Провежданите конференции,обсъждания, кръгли маси и семинари станаха истински етичен и безпристрастен форум за обмен на идеи и информация в най-диномично развиващите се области на отбраната, информационните технологии и комуникации. Същевременно партньорството и участието на представители на отговорни европейски и атлантически институции подпомагаше постигането на техническа и оперативна съвместимост със съюзниците ни от НАТО и евроинтеграцията на националните ни ведомства от сектор сигурност. Анализите и прогнозите, дефинирани на нашите форуми намериха потвърждение и практическа реализация в много от проектите за модернизация и хармонизация на сектор сигурност и елекгронно управление. Богатият информационен ресурс на AFCEA International даде възможност на нашите членове да имат достъп до най-новите и върхови постижения на науката и технологиите.

 

Кадри от видеозаписа на връчването на Сертификата за учредяване на секцията от Европейския мениджър на АФСЕА Интернейшънъл, ген. м-р Грейндл, в присъсвието на Зам. начелника на ГЩ на БА ген. полк. Петко Прокопиев. Обръщение към присъстващите прави първият президент на секцията инж. д-р Симеон Краликов полк.(о.р.)