Conference"Current Security Challenges in the Black Sea Region"

 

На 22 април във Централния военен клуб в София се проведе конференция за предизвикателствата пред регионалната сигурност в Черно море. Гости на събитието бяха Заместник- генералния секретар на НАТО Александър Вершбоу и Заместник-председателят на Европейския парламент Йон Пашку, който неведнъж е участвал в конференции на АФСЕА и като Министър на отбраната на Румъния.

          

В първата сесия доклад за „ВОЕННОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН И НАЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПРИНОС НА БЪЛГАРИЯ“ изнесе Регионолният вицепрезидент на АФСЕА Интернейшънъл за Югоизточна Европа и Президент на софийската секция Константин Зографов. https://www.youtube.com/watch?v=-WWbEfgADJ4&feature=youtu.be