Кръгла маса "Национална стратегия за кибер сигурност - пътят напред"

КРЪГЛА МАСА

„Национална стратегия за кибер сигурност „Кибер устойчива България 2020 – Пътят напред“

30.09.2016, Централен военен клуб, София

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

08:30 - 09:00 Регистрация

ПРИВЕТСТВИЕ от Министъра на отбраната.

ПРИВЕТСТВИЕ от Посолството на САЩ.

 

Ръководител на Кръглата маса Симеон Краликов - Почетен президент на АФСЕА Секция "София"

09:00 - 09:45

ПЪРВА СЕСИЯ: Националната стратегия, модел, ключови дейности и проекти. Модератор: Георги Кръстев – секретар на СНС на МС и съветник на Министър-председателя (поканен).

 

 1. Киберсигурността – от стратегия към действия” . Д-р Георги Шарков, национален координатор и съветник на министъра на отбраната.

 

10:00 - 11:30 Музикална зала

СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ (по отделна регистрация): Модератор Станислава Димитрова, Представител на Търговския департамент на САЩ към посолството на САЩ в България

. Среща - дискусия по американския опит в областта на кибер сигурността с Джо Паива, ИТ директор на Търговския департамент на САЩ, Международната търговска администрация

11:30 – 12:30  Зала "Тържествена"

ВТОРА СЕСИЯ: Дискусия по пътната карта и плана за действие за изпълнение на стратегията. Модератор: Генерал лейтенат от запаса А. Ангелов – съветник на Министър председателя по отбраната (поканен). Дискусионни теми:

 

 1. Междуинституционалното взаимодействие – ключов фактор за изпълнение на стратегията за кибер устойчива България.
 2. Публично-частното партньорство и мястото на индустрията в изграждането на кибер устойчива среда. Решения и технологии.
 3. Международното и регионално сътрудничество и възможностите за адаптиране на опита на партньорските страни и организации.
 4. Налични и възможни технически решения. Предложения на индустрията.
 5. Обобщение и формулиране на ключовите направление и дейности, които да се включат в пътната карта и плана за действие.

12:45 13:30 Зала "Тържествена"

Представяне на изданието "Human Systems Integratıon Approach to the Cyber Securıty"

13:30 - 14:30 Зала "Тържествена"

КОКТЕЙЛ

 

Cyber Security Round Table

with Mr. Joe Paiva, Chief Information Officer,

U.S. Department of Commerce International Trade Administration

 

Agenda

Friday, September 30th, 2016, Sofia, Bulgaria

Location: 7, Tsar Osvoboditel Blvd., Sofia

Military Club, 2nd floor, The Music Hall

The working language of the event is English.

 

 

9:30 – 10:00                       Registration and coffee break

10:00 – 10:15                     Welcome and Opening Remarks

Moderator: Stanislava Dimitrova, Senior Commercial Advisor, U.S. Department of Commerce, U.S. Embassy Sofia

10:00 – 10:05                     Opening remarks by Charge d’Affaires Martina Strong, U.S. Embassy Sofia

10:05 – 10:10                     Opening remarks by Deputy Minister of Defense Orhan Ismailov

10:10 – 10:20                     Cybersecurity within the US Government - Joe Paiva, CIO, USDOC ITA

10:20 – 11:25                     Discussion

 • Latest cybersecurity trends
 • Response to the cyber threats
 • Legislation to assist law enforcement in cyber issues
 • Legislation to assist companies in cyber issues
 • The role of the CIO in proposing cybersecurity legislation
 • Collaboration between agencies on cyber issues                          

 

11:25 – 11:30                      Conclusions - Georgi Sharkov, National Cybersecurity Coordinator / Advisor on Cyber Defense, Ministry of Defense