INTERNATIONAL CONFERENCE

 

                     

                                   IST-148/RSY-032 Symposium

                                                           on

                        “CYBER DEFENCE SITUATION AWARENESS”

                                o be held in Sofia, Bulgaria, 3 – 4  October 2016

 

АФСЕА Секция "София" ще проведе специално събитие във връзка със симпозиума на Научно-техническата органицазия на НАТО “CYBER DEFENSE SITUATION AWARENESS” на 3-4 октомври 2016 г. в Централния военен клуб. Изложбата и представяне на решения и технологии от страна на индустрията ще съпътства работата на INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY PANEL на НАТО и ще може да бъде разгледана от всички участници във форума и представители на ведомствата от сектор Сигурност.
Целта на симпозиума и съпътстващата изложба и презентации е да събере заедно експерти и практици от страните-членки на НАТО с представители на индустрията и академичните среди за да обсъдят последните достижения и предизвикателствата в областта на кибер сигурността, метриката, динамичната оценка на риска, визуализацията и анализа в кибер отбраната.

КРЪГЛА МАСА

 

30 септември 2016

 

Централен военен клуб - София

 

Национална стратегия за кибер сигурност "Кибир устойчива България 2020" - Пътят напред"

Обсъждане на Пътната карта и плана за прилагане на стратегията -

Публично-частното партньорство и ролята на интустрията.

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLD SPONSOR OF AFCEA EVENTS AUTHUMN 2016

Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats

Under the patronage of the Minister of Defence of the Republic of Bulgaria

CO-ORGANIZERS:

  • Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) International, South East European Region, AFCEA Sofia Chapter
  • Defense Advanced Research Institute (DARI) of G. S. Rakovski National Defense College

CONFERENCE VENUE

Central Military Club, 7 Tsar Osvoboditel Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria

CONFERENCE GOALS

  • To stimulate expertdiscussion on the emergingsecurity challengesand to encourage the process ofconceptualizationcounteringhybrid warfare.
  • To propose effective ways and means for building integratedcapabilities to counter hybrid threats including Diplomatic, Political, Informational, Military, Economic, Financial, Intelligence and Legal.
  • To provide scientific support of the process of concept and doctrine development countering hybrid warfare.
  • To encouragecooperation between security sector and industry in capabilities buildingcountering hybrid warfare.