e-Gov2018

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ

Пролетна конференция на АФСЕА СЕКЦИЯ СОФИЯ – 27 Април 2018

Централен военен клуб

 

Със специалното участие на госпожа Мария Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество

 

Партньори: ДАЕУ и  МО, Столична община.

Участие на :  ДКСИ,  МТИТС, ДКЗЛД

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Една „стара-нова” тема в годините на „прехода” отново излиза на преден план – ускорено внедряване на електрониката, информационните и комуникационните технологии за оптимизиране на административните процеси. Стара, защото още в началото на 90 – те години на миналия век, бе разработена и приета на правителствено ниво „Стратегия за развитие на информационното общество”. И още тогава се разчиташе на европейско финансиране. Темата е и още по-стара, но рискуваме да навлезем в политиката, ако я продължим, а АФСЕА никога не си позволява това. Разбира се в този промеждутък от двадесетина години се развиваха различни концепции сменяше се терминологията: намести се “дигитализацията”, (сякаш някой си е помислял да се връща в аналоговите времена), във военната сфера на европейско ниво се въведоха какви ли не “наукообразни „ термини, като - “smart defense” (е, не само термин, но и нова методология за финансиране на проекти); разработи се и се прие Стратегия за киберсигурност (и макар, че това не беше много отдавна, малцина си я спомнят и има основателни съмнения, дали се работи толкова сериозно, колкото е сериозен проблемът). А и нещо се правеше на практика, макар и с твърде малко средства и не координирано. Сега надеждите на обществото и бизнесът са възобновени: Имаме европейски комисар по дигитализацията на икономиката; премиерът говори за определени немалки финансови средства, виждаме ги и на сайтовете на някои ведомства, които се надяваме да дойдат по линия на ЕС; създаде се Държавна агенция „Електронно управление”. С извеждането на електронното управление като един от основните приоритети, правителството подхожда системно по въпроса и акцентира върху скоростта на въвеждане. И даже се очакват максимални постижения с минимум финанси. Това налага широко обсъждане на законодателни и административни промени, инфраструктурно изграждане, участие на централната и местна власт и разбира се, ролята на индустрията и академичните институции.

АФСЕА винаги е откликвала, когато се появи нещо ново в сферата на използването на ИКТ. И тя своевременно въвежда темата в дневния ред. Още повече поставена е амбициозната цел само до края на годината да отпаднат хартиените документи, обменяни между държавната администрация.

Цели на конференцията:

 

 • Да се изясни концепцията на ДА „Електронно управление” за Е-управлението;
 • Да се дефинират ролята, целите, задачите и предстоящите проекти на ДА „Електронно управление”;
 • Да се определят функциите и проектите на други министерства и ведомства в електронното управление;
 • Бизнесът да покаже техники и технологии, с които да се материализират намеренията и концепциите на правителството.

 

Основни дискусионни проблеми и въпроси:

 • Архитектурата на е-управлението.
 • Жизнен цикъл на системите на електронното управление. 
 • Възможна и нужна ли е трансформация на администрацията и на административните процеси? 
 • Как ще се реализира интегриран подход и на информационната свързаност при въвеждане на електронно управление?
 • Информационна и организационна реформа в централната и местна администрация;
 • Ефективни технически и технологични решения в сферата на ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

08:30 – 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ

09:30 – 10:00 ОТКРИВАНЕ

Константин Зографов, Президент но АФСЕА Секция „София“

Мария Габриел - Еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество

Атанас Темелков – Председател на ДА „Електронно управление“

 

10:00 – 11:00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

„ Стратегия на ДА „Електронно управление” за развитие на Е-УПРАВЛЕНИЕ – презентация на Председателя на ДА „ Електронно управление”, г-н Атанас Темелков, г-н Славчо Славчев

 

11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА със специалното спонсорство на ИНТРАКОМ БЪЛГАРИЯ

 

11:30 – 13:00 ПЪРВА СЕСИЯ „ Проекти за електронно управление и ИКТ в централната администрация” ,

 

1.Проекти с бенефициент ДАЕУ – Доклад от  ДАЕУ, г-н Николай Минев

 

2. МТИТС и Е - УПРАВЛЕНИЕТО

„Приоритети при ускореното изграждане на високоскоростни мрежи”. Господин Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии” в МТИТС.

 

Дискусия

 

13:00 – 14:15 РАБОТЕН ОБЯД със специалното спонсорство на ЕСРИ БЪЛГАРИЯ

 

14:15 – 15:45 ВТОРА СЕСИЯ „ Проекти за електронно управление и ИКТ в сферата на сигурността ”

 

1. МО и Е - УПРАВЛЕНИЕТО

„Особености на електронното електронното управление в отбраната” – Презентация от Щаба на отбраната, дирекция КИС”.  Полк. Георги Станков, Зам. - директор КИС

 

2. КЗЛД и Е - УПРАВЛЕНИЕТО

„Решения на Комисията за защита на личните данни за дигитализацията на администрацията” – Презентация, проф. Веселин Целков, Заместник-председател на КЗЛД

 

3. УНИБИТ – „Формиране и развитие на културата на информационна прозрачност при Електронното управление“ – Презентация на проф. дн Ирена Петева.

 

15:45 - 16:15 КАФЕ ПАУЗА със специалното спонсорство на ИНТРАКОМ БЪЛГАРИЯ

 

16:15 – 17:20 ТРЕТА СЕСИЯ „Проекти за електронно управление и ИКТ в специализираната и местна администрация”

 1. Презентация от Столична община – г-жа Венера Милова, Дириктор „Административно обслужване и г-н Борислав Панайотов, Директор „Информационно обслужване и технологии“.

 

 1. Презентация от Специализирана администрация и бизнес организации.

Презентация на Стопанска камара, г-н Жечко Димитров „Електронното управление и предизвикателствата пред администрацията за трансформация на административните процеси - гледната точка на бизнеса“

 

3.         Презентации на техники и технологии г-н Михаил Михайлов - КОНТРАКС

 

17:20 – 17:30 ЗАКРИВАНЕ

Полк. инж. д-р Симеон Краликов (о.р.) – Почетен президент на АФСЕА Секция „София“

 

17:30 – 19:00 КОКТЕЙЛ