e-Gov2018

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ
Пролетна конференция на АФСЕА СЕКЦИЯ СОФИЯ – 27 Април 2018
Централен военен клуб

Със специалното участие на госпожа Мария Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество

Партньори: ДАЕУ и  МО, Столична община.
Участие на :  ДКСИ, МТИТС, ДКЗЛД

ВЪВЕДЕНИЕ

Една „стара нова” тема в годините на „прехода” отново излиза на преден план – ускорено внедряване във всички сфери на управлението на административните процеси. Стара, защото още в началото на 90 – те години на миналия век, бе разработена и приета на правителствено ниво „Стратегия за развитие на информационното общество”. И още тогава се разчиташе на европейско финансиране. Темата е и още по-стара, но рискуваме да навлезем в политиката, ако я продължим, а АФСЕА никога не си позволява това. Разбира се в този промеждутък от двадесетина години се развиваха различни концепции сменяше се терминологията: намести се “дигитализацията”, (сякаш някой си е помислял да се връща в аналоговите времена), във военната сфера на европейско ниво се въведоха какви ли не “наукообразни „ термини, като - “smart defense” (е, не само термин, но и нова методология за финансиране на проекти); разработи се и се прие Стратегия за киберсигурност (и макар, че това не беше много отдавна, малцина си я спомнят и има основателни съмнения, дали се работи толкова сериозно, колкото е сериозен проблемът). А и нещо се правеше на практика, макар и с твърде малко средства и не координирано. Сега надеждите на обществото и бизнесът са възобновени: Имаме европейски комисар по дигитализацията на икономиката; премиерът говори за определени немалки финансови средства, виждаме ги и на сайтовете на някои ведомства, които се надяваме да дойдат по линия на ЕС; създаде се Държавна агенция „Електронно управление”. С извеждането на електронното управление като един от основните приоритети, правителството подхожда системно по въпроса и акцентира върху скоростта на въвеждане. И даже се очакват максимални постижения с минимум финанси. Това налага широко обсъждане на законодателни и административни промени, инфраструктурно изграждане, участие на централната и местна власт и разбира се, ролята на индустрията и академичните институции.
АФСЕА винаги е откликвала, когато се появи нещо ново в сферата на използването на ИКТ. И тя своевременно въвежда темата в дневния ред. Още повече поставена е амбициозната цел само до края на годината да отпаднат хартиените документи, обменяни между държавната администрация.
Цели на конференцията:

•    Да се изясни концепцията на ДА „Електронно управление” за Е-управлението;
•    Да се дефинират ролята, целите, задачите и предстоящите проекти на ДА „Електронно управление”;
•    Да се определят функциите и проектите на други министерства и ведомства в електронното управление;
•    Бизнесът да покаже техники и технологии, с които да се материализират намеренията и концепциите на правителството.

Основни дискусионни проблеми и въпроси:
•    Архитектурата на е-управлението.
•    Жизнен цикъл на системите на електронното управление.  
•    Възможна и нужна ли е трансформация на администрацията и на административните процеси?  
•    Как ще се реализира интегриран подход и на информационната свързаност при въвеждане на електронно управление?
•    Информационна и организационна реформа в централната и местна администрация;
•    Ефективни технически и технологични решения в сферата на ИКТ.  

 

Предварителна програма

08:30 – 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ
09:30 – 10:00 ОТКРИВАНЕ
Константин Зографов, Президент но АФСЕА Секция „София“
Мария Габриел - Еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество (потвърдено)

Атанас Темелков – Председател на ДА „Електронно управление“

10:00 – 11:00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
„ Стратегия на ДА „Електронно управление” за развитие на Е-УПРАВЛЕНИЕ – презентация на Председателя на ДА „ Електронно управление”, господин Атанас Темелков
•    Презентация на платинен спонсор

11:00 – 11:20 КАФЕ ПАУЗА

11:20 – 13:30 ПЪРВА СЕСИЯ „ Проекти за електронно управление и ИКТ в централната администрация”

1.Проекти с бенефициент ДАЕУ – Доклад от  ДАЕУ

•    Индустриална презентация на техники и технологии

2. МТИТС и Е - УПРАВЛЕНИЕТО
„Приоритети при ускореното изграждане на високоскоростни мрежи”. Господин Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии” в МТИТС.
•    Презентации на техники и технологии

13:30 – 14:15 РАБОТЕН ОБЯД

14:15 – 16:00 ВТОРА СЕСИЯ „ Проекти за електронно управление и ИКТ в сферата на сигурността ”

1. МО и Е - УПРАВЛЕНИЕТО
„Особености на електронното електронното управление в отбраната” – Презентация от Щаба на отбраната, дирекция КИС”.  Полк. Георги Станков, Зам. - директор КИС

•    Презентации на техники и технологии

2. КЗЛД и Е - УПРАВЛЕНИЕТО
„Решения на Комисията за защита на личните данни за дигитализацията на администрацията” – Презентация, проф. Веселин Целков, Заместник-председател на КЗЛД
•    Презентации на техники и технологии

16:00 - 16:20 КАФЕ ПАУЗА

16:20 – 18:15 ТРЕТА СЕСИЯ „Проекти за електронно управление и ИКТ в специализираната и местна администрация”
1.    Презентация от Столична община / Национално сдружение на общините
•    Презентации на техники и технологии

2.    Презентация от Специализирана администрация и бизнес организации
Презентация на Стопанска камара, г-н Жечко Димитров
•    Презентации на техники и технологии

18:15 – 18:30 ЗАКРИВАНЕ
Полк. инж. д-р Симеон Краликов (о.р.) – Почетен президент на АФСЕА Секция „София“

18:30 – 20:00 КОКТЕЙЛ