AFCEA Technet Sofia 2017 Annual Conference

 

След многократното разглеждане на модернизационните проекти за българската армия на свои предишни форуми, АФСЕА Секция "София" се фокусира в своята годишна конференция на свързващото звено и общ компонент на всички системи оръжия, за изграждане на техническа и оперативна съвместивост - системите за командване, управление и контрол, кибер информационните и комуникационни системи. Съвременната военна наука ги разглежда като основа за създаването, развитието и модернизацията на въоръжените сили и изграждане на съвременни способности с проекция в бъдещето.

Вижте предварителната програма.

Регистрация на държавни и академични представители (без такса за участие).