Покана за 21-ва конференция

На 16 май 2012 г. от 09:00 часа АФСЕА СЕКЦИЯ СОФИЯ ще проведе в Централния военен клуб (Бул. „Цар Освободител” 7), в Тържествената зала на 2-рия етаж 21–та си  конференция на тема: 

“Политиката на МВР за интелигентен подход за изграждане на сигурност”

Конференцията се провежда съвместно с МВР, NATO HQ и участие на специалисти от МО, ДКСИ и други правителствени ведомства.

Целите на конференцията са в етична и не корупционна среда да се дискутират проблемите, свързани с темата, компаниите да представят техники и технологии в областта на сигурността, а също така да се запознаят с възможностите за участие в проекти на МВР за модернизация на техниките и технологиите.

Най-любезно Ви каним да участвате.