Ръководство

Ръководство на АФСЕА Секия "София"

Президент - Константин Кузмов Зографов

Вицепрезидент за връзки с индустрията - Борислав Георгиев

Вицепрезидент за връзки с академичните среди - подп. доц. д-р Николай Стоянов

Вицепрезидент за връзки с ведомствата за сигурност - подп. Валентин Вълков

Вицепрезидент за "Младите АФСЕА-нци" - Ангел Нейчев

 

Основател и президент на секцията от 1993 до 2014 г. е д-р инж. Симеон Атанасов Краликов, ст.н.с. 2-ра степен, полковник от запаса. От 2014 г. е удостоен със званието "Почетен президент" и "Почтен пожизнен член" на АФСЕА Интрнейшънъл при посещенето на Президента на Асоциацията Кент Шнайдер. Това е четвъртото такова отличие в историята на АФСЕА.

Контакти: Мобелен телефон: 0889 26 09 42; е- мейл: kralikov@afcea-bg.org