Управителен съвет

Основател и президент на секцията: д-р инж. Симеон Атанасов Краликов, ст.н.с. 2-ра степен, полковник от запаса.

 • Място и дата на раждане -  гр. Петрич, 12.08.1941г.
 • Национална принадлежност  - Българин
 • Вероизповедание - Източноправославно
 • Образование:
  • 1959г. - Гимназия гр. Петрич;
  • 1964г. - Висше военно училище - гр. Шумен - инженерен  профил;
  • 1973г. - Редовна аспирантура . по автоматизация на управлението.  По време на аспирантурата - 9 - месечен курс по кибернетика;
  • 1982г. - Хабилитация - старши научен сътрудник 2-ра  степен по автоматизация на управлението.
 • Професионална дейност:
  • 1964 - 1970 - Офицер в Ракетна част;
  • 1970- 1973 - Аспирант във В.А.''Г.С.Раковки'';
  • 1973 - Служба в Управление ''Ракетни войски и артилерия''  - отдел ''Автоматизация на управлението'';
  • 1973- 1982 - Научен сътрудник в Института по автоматизация  на МНО;
  • 1982- 1987 - Помощник началник щаб по автоматизация  в Командването на Сухопътните войски;
  • 1987-1992 - Началник на самостоятелен отдел ''Автоматизация на управлението  на войските'' в Генералния щаб;
  • 1992-1995 - Девоенизиране - Частни фирми - в областта на  информационните и комуникационните технологии;
  • 1995 - 1998 - Началник на отдел''Проектиране на АСУ''  в Министерството на търговията ;
  • 1999 - 2005 - Началник на отдел в Държавната комисия по далекосъобщения (Комисия за регулиране на съобщенията - КРС)
  • 2006 - 2007 – Съветник в КРС
 • Обществена дейност:
  • Основател и президент 4-ти мандат на българската секция  към международната асоциация по комуникации, електроника и информационни  системи за Въоръжените сили със седалище във Вашингтон , САЩ (AFCEA -  International).
 • Езици:
  • Дипломиран преводач по немски език.
  • Английски, задоволително - в професионалната област.
  • Руски език.

Членове на Управителния съвет на секцията:

 • Маргарита Стоянова Пешева
 • КОнстантин Кузмов Зографов
 • Стефан Цанов Стефанов